Hét boek voor muziekdocenten (in opleiding)

912x1200.jpg
DJ Spinning

Duurzaam Muziekonderwijs

In Duurzaam Muziekonderwijs, bedoeld voor studenten Docent Muziek en muziekdocenten in het voortgezet onderwijs, willen we een nieuwe koers uitzetten voor het geven van goed (muziek)onderwijs. Ons onderwijsconcept gaat verder dan de klas, de muziekles en de persoonlijke voorkeur en inspireert tot fundamenteel (muziek)leren; het is duurzaam muziekonderwijs (DMO).

Onderwijskundige, didactische en pedagogische principes, gebaseerd op eigen ervaring, onderzoek en vakliteratuur, vormen de basis van de hoofdstukken met daarin handreikingen die je meteen kunt toepassen in de dagelijkse lespraktijk.

Het doel van DMO is muziekdocenten die les (gaan) geven in het voortgezet onderwijs te inspireren nog beter onderwijs te geven. DMO geeft richting aan het muziekonderwijs op het vo.

Duurzaam Muziekonderwijs is geschreven door Leon Vliegen, Mariska van der Vaart en Michel Berendsen.